Ρυμουλκούμενο trailer RPT 2500 άμεσης επέμβασης και αντιμετώπισης πλημμυρών

Ρυμουλκούμενο trailer RPT 2500 άμεσης επέμβασης και αντιμετώπισης πλημμυρών

Το αυτόνομο ρυμουλκούμενο trailer άμεσης επέμβασης και αντιμετώπισης πλημμυρών RPT 2500. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη φιλοσοφία, ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς σε μια επιχείρηση αντιμετώπισης των επιπτώσεων ενός πλημμυρικού φαινομένου σε μια περιοχή και να παρέχει έργο σε πολλά σημεία ταυτόχρονα, χάρη στις πολυάριθμες και διαφορετικού τύπου αποσπώμενες αντλίες που διαθέτει. Η δομή του παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί πολυμορφικά και σε επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού σε περίπτωση σεισμού ή σοβαρού τροχαίου ατυχήματος με μεταφορά άλλου εξοπλισμού εντός αυτού και, γενικότερα, να αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο με δυνατότητα να μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και απαιτήσεις.

Ένα (1) τεμ. ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος άνω των 8,00 KVA.
Δυο (2) τεμ. μεταφερόμενες βενζινοκίνητες αντλίες λυμάτων.
Ένα (1) τεμ. μεταφερόμενη βενζινοκίνητη αντλία λάσπης κατάλληλη για άντληση και μεταφορά λάσπης.
Δυο (2) τεμ. μεταφερόμενες βενζινοκίνητες αντλίες ακάθαρτου νερού.
Δυο (2) τεμ. υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες λυμάτων.
Δυο (2) τεμ. μπαλαντέζες ρεύματος.
Έναν (1) Τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού 300 WATT.
Δυο (2) τεμ. φτυάρια ‘’χιονιού’’
Οκτώ (8) τεμ. σωλήνες αναρρόφησης βαρέως τύπου.
Τέσσερα (4) τεμ. σωλήνων Χ.Π.2’’με ταχυσυνδέσμους.
Δέκα (10) τεμ. σωλήνων Χ.Π.3’’ με ταχυσυνδέσμους.
Δύο (2) τεμ μεταλλικά δοχεία Καυσίμου 20lt
Έξι (6) τεμ κλειδιά τύπου STORZ
Πέντε (5) φίλτρα για τους σωλήνες αναρρόφησης με ταχυσυνδέσμους