ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΤΡΕΙΛΕΡ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΤΡΕΙΛΕΡ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Πρόκειται για ρυμουλκούμενο διασωστικο τρέιλερ, με κλειστή υπερκατασκευή διαστάσεων 4500mm μήκος , 2000mm πλάτος και1650 mm ύψος που φέρει στέρεα εγκατεστημένα:

 • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος μέγιστη ισχύ συνεχής λειτουργίας 42 kVA της εταιρίας
 • Αεροσυμπιεστή 10bar με αεριοφυλάκιο 250 lit της εταιρίας .
 • Τηλεσκοπικά περιστρεφόμενους προβολείς LED ανοιγόμενους πνευματικά με τηλεχειριστήριο σε ύψος 5700mm .
 • Πίνακα διανομής ρεύματος .

Ράφια τοποθέτησης των εργαλείων ως στανταρ εξοπλισμος :

 • Μία (1) κρουστική και περιστροφική αερόσφυρα
 • Μία (1) κρουστική αερόσφυρα με πιστολοειδή χειρολαβή
 • Μία (1) κρουστική αερόσφυρα με πλευρικές χειρολαβές
 • Πέντε (5) ελαστικούς σωλήνες αέρος 5χ20 m
 • Ένα (1) αερόκλειδο (μπουλονόκλειδο).
 • Ένα (1) γωνιακό αεροτροχό
 • Ένα (1) καρφωτικό αέρος
 • Ένα (1) αερόμετρο ελαστικών
 • Ένα (1) ελαστικός σωλήνας αέρος 20 m
 • Ένα (1) παλάγκο αλυσίδας δυο (2) τόνων.
 • Ένα (1) βίντσι ελκτικό τριών (3) τόνων.
 • Δύο (2) αρτάνες συρματόσχοινων τριών (3) τόνων.
 • Δύο (2) υδραυλικούς γρύλους 50 τόνων
 • Μία (1) σεγάτσα – Σπαθοσέγα ρεύματος .
 • Ένα (1) κρουστικό περιστροφικό ρεύματος .
 • Ένα (1) κρουστικό δράπανο ρεύματος.
 • Ένα (1) καρφωτικό μπαταρίας.
 • Ένα (1) γωνιακό τροχό ρεύματος.
 • Δύο (2) μπαλαντέζες καλωδίου 50 μέτρων με τυλικτήρα.

(ο εξοπλισμός προσαρμόζετε ανάλογα τις ανάγκες )

Διαθέτη επίσης εσωτερικό φωτισμό και τον απαραίτητο πρόσθετο χώρο για την τοποθέτηση έξτρα εξοπλισμού .

Το τρέιλερ διαθέτει πλαίσιο κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα, δύο άξονες κίνησης 3.600kg με ανεξάρτητες αναρτήσεις στους τροχούς, μπροστινή βοηθητική ρόδα, κατάλληλο σύστημα πέδησης και χειρόφρενο στάσης, όλα τα απαραίτητα εκ του ΚΟΚ φώτα , εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) και αναδιπλούμενους βραχίονες στις τέσσερις γωνίες του για την σταθεροποίησή του κατά την λειτουργία του εξοπλισμού του.

Η υπερκείμενη κατασκευή του τρέιλερ είναι μεταλλική με αντιδιαβρωτική προστασία δίνοντας στιβαρότητα σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος της όλης κατασκευής. Διαθέτει περιμετρικά, στην πίσω και τις πλαϊνές πλευρές πέντε πόρτες διαστάσεων 1710mm πλάτος Χ 1350mm ύψος. Κάθε μία από τις πόρτες αυτές να ανοίγει προς τα έξω και πάνω. Τα ανοίγματα των πορτών παρέχουν ευχερείς πρόσβαση ιδίως στα χειριστήρια του εσωτερικά εγκατεστημένου εξοπλισμού, επαρκή αερισμό για την λειτουργία τους καθώς και πρόσβαση στα ράφια τοποθέτησης των εργαλείων και στο χώρο τοποθέτησης του συνοδευτικού εξοπλισμού. Η υπερκείμενη κατασκευή φέρει στην οροφή της εσωτερικά, φωτιστικά σώματα με προστατευτικά, κατάλληλης συνολικής έντασης για τον επαρκή φωτισμό του εσωτερικού της χώρου για νυχτερινή εργασία.